• Kontaktujte nás
  775 099 515
  info@stkbrevnov.cz

 • Pracovní doba
  Pondělí - Pátek
  07:30 - 18:00

Osobní automobily

Auto
Technická kontrola

1100 Kč

Čas

30 min

Užitkové vozy

Užitkové auto
Technická kontrola

1100 Kč

Čas

30 min

Motocykly | Přívěsy

Vozejk
Technická kontrola

590 Kč - 850 Kč

Čas

10 min

Evidenční prohlídka | Ekoplakety

Ekoplakety a evidenční prohlídka

450 Kč | 350 Kč

Jedete k nám poprvé ?

Dostavte se 10 min. před objednaným termínem na recepci a připravte si:

 •   ORV (malý technický průkaz)
 •   velký technický průkaz
 •   protokol o měření emisí

 

 • 1. Po kontrole dokumentů a zaplacení si přijedete vozidlem, resp. motocyklem před vjezd do linky technické kontroly

 

 • 2. Až vás technik vyzve, najedete si vozidlem na 1. stanoviště linky technické kontroly
 • » pokud si přejete, najede na linku místo Vás náš technik, požádejte ho

 

 • 3. na lince TK provede technik prohlídku vozidla (prohlídka probíhá na 4 stáních, kde je vozidlo  např. fotografováno, provádí se kontrola podvozku, karoserie, brzd, světel, povinné výbavy atd.) přesný postup kontroly vozidla na lince technické kontroly upravuje předpis  informace o rozsahu a způsobu provádění TP

 

 • 4. pokud je vozidlo bez závad nebo nebezpečných závad, je na konci linky na registrační značku vylepena červená známka s platností 2 roky

 

 • »pokud se na vozidle vyskytne vážná závada, známka se vylepí s platností na 30 dní a majitel vozidla se musí dostavit k opakované kontrole (při následné opakované kontrole se kontroluje již pouze odstranění zjištěných závad)

 

 • 5. po výjezdu z linky TK se dostavíte znovu na příjem STK, kde se zaznamená ukončení kontroly do centrální evidence , následně Vám budou vráceny předložené dokumenty a technická prohlídka bude ukončena

 

 

 • V případě, že jste se k nám objednali také na měření emisí
 • dostavte se na příjem oprav servisu AutoFREIBERG (stejný vstup jako na stanici TK) přijímacímu technikovi předáte ORV (malý technický průkaz, velký technický průkaz a klíče od vozidla vyčkáte na provedení měření emisí v prostoru pro zákazníky (měření emisí se provádí bez přítomnosti majitele vozidla), měření emisí trvá cca 30 minut

 

 • po ukončení měření emisí budou Vaše doklady předány na stanici technické kontroly a
 • asistentka Vás vyzve k technické kontrole a dále průběh dle bodu 1.